Rada nadzorcza spółki

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SANWIL HOLDING S.A. z 30 czerwca 2014
Rada Nadzorcza Spółki w kadencji w latach 2014 - 2017 liczyć będzie 5 członków.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Krzysztof Misiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Edukacja:
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Zarządzania i Marketingu).

Przebieg kariery zawodowej:
2013 - obecnie Sama Energia Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2004 - obecnie KPML Investment & Business Consulting Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2003 - 2004 Zachodni Fundusz Inwestycyjnym NFI S.A. - Dyrektor Inwestycyjny;
2002 - 2003 Private Equity Poland Sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny;
2000 - 2002 Dom Maklerski BZ WBK S.A.- Kierownik Zespołu Analiz;
1999 - 2000 Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne - Analityk portfela akcji;
1998 - 1999 Expandia Finance Polska S.A. - Analityk finansowy;
1995 - 1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy S.A - Analityk finansowy.

Członek Rad Nadzorczych:
2009 - obecnie Wikana S.A.
2007 - obecnie IndygoTech Minerals S.A.
2003 - obecnie Sanwil Holding S.A.
2002 - obecnie Famor S.A.
2002 - 2004 Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM S.A.,
2002 - 2004 Zakłady Automatyki POLNA S.A.
2002 - 2003 Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw BUMAR - FABLOK S.A.
2003 - 2003 Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.

Według oświadczenia działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Misiaka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Pan Krzysztof Misiak nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Pan Krzysztof Misiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Piotr Zawiślak - Członek Rady Nadzorczej
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Edukacja:
Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowego studium dla doradców podatkowych w Centrum DOSKO w Łodzi z praktyką zagraniczną w DATEV Norymberga; posiada aplikację administracyjną

Przebieg pracy zawodowej:
od 1992 działalność gospodarcza w zakresie usług podatkowo-prawnych w ramach Biura Podatkowo-Prawnego w Zamościu, gdzie zajmuje się także usługami na rzecz spółek kapitałowych

Pełnione funkcje:
wielokrotnie członek zarządu lub komisji rewizyjnych różnych stowarzyszeń sportowych.

Według oświadczenia działalność wykonywana przez Pana Piotra Zawiślaka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Pan Piotr Zawiślak nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Pan Piotr Zawiślak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Magdalena Buchajska - Członek Rady Nadzorczej
powołana w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 21/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wykształcenie:
2007 - 2011 Northeastern Illinois University - B.S. w Finanse
2004 - 2007 Wilbur Wright College w Chicago

Doświadczenie zawodowe:
2011.12 - 2012.09 Popular Comunity Bank w Chicago; Samodzielna Księgowa
2007.01 - 2011.09 MB Financial Bank w Chicago; Zastępca Głównego Księgowego
2012 - nadal Członek RN Sanwil Holding S.A.

Według oświadczenia działalność wykonywana przez Panią Magdalenę Buchajską nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Pani Magdalena Buchajska nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Pani Magdalena Buchajska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Litwin , Członek Rady Nadzorczej
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej na podstawie art. 17 Statutu Spółki z dniem 13.10.2016

Wykształcenie:
2015-2016 - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Studia Podyplomowe - Executive Master of Business Administration
2014-2015 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studia Podyplomowe - Zarządzanie Gospodarką Odpadami
1977-1982 - Politechnika Szczecińska
Wydział Budowy Maszyn i Okrętów
Uzyskany Tytuł: Magister Inżynier Mechanik

Doświadczenie zawodowe:
2016- nadal PKP - Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.- Przewodniczący Rady Nadzorczej
2014- nadal - EKO-KRAS Sp. z o.o. w Kraśniku - Prezes Zarządu
2012-2013 - Własna działalność gospodarcza
2000-2012 - Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu, Prezes Zarządu-Dyrektor, Zastępca Dyrektora ds. technicznych
1999-2000 - Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Zamościu, Przewodniczący Rady Nadzorczej
1994-1999 - Własna działalność gospodarcza
1990-1994 - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Zamościu, Kierownik Działu Produkcji
1987-1989 - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Zamościu, Kierownik Wydziału Remontów Obrabiarek
1985-1987 - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Zamościu, Technolog ds. produkcji
1984-1985 - Zamojska Spółdzielnia Mleczarska w Zamościu, Kierownik Działu Maszynowni
Chłodniczej
1983-1984 - Cukrownia KLEMENSÓW w Szczebrzeszynie, Zastępca Kierownika Działu Transportu

Według oświadczenia działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Litwina nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Pan Krzysztof Litwin nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Pan Krzysztof Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Węgorkiewicz - lat 41, Członek Rady Nadzorczej
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej na podstawie art. 17.2. Statutu Spółki od dnia 01.07.2016 r.

Pan Maciej Węgorkiewicz jest absolwentem wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka Stosowana, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Uczestniczył także w międzynarodowym programie Chartered Financial Analyst. Ponadto Pan Maciej Węgorkiewicz posiada szerokie doświadczenie w obszarze analizy finansowej i inwestycji kapitałowych oraz zastosowań informatyki.

Doświadczenie zawodowe:
1995 - 1997 Telekomunikacja Polska SA - specjalista ds. informatyki
1998 - 1999 Demoskop Badania Rynkowe i Społeczne - IT Manager
2000 - 2004 Infovide SA - konsultant IT
2005 - 2009 eConsulting sp z o.o. - starszy konsultant IT
2010 - 2011 Money Makers SA - analityk inwestycyjny
od 2016 Sanwil Holding SA - analityk portfelowy

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami działalność wykonywana przez Pana Macieja Węgorkiewicza nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Maciej Węgorkiewicz nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A. Pan Maciej Węgorkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.