Rada nadzorcza spółki

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SANWIL HOLDING S.A. z 30 czerwca 2014
Rada Nadzorcza Spółki w kadencji w latach 2014 - 2017 liczyć będzie 5 członków.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Krzysztof Misiak - Członek Rady Nadzorczej
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Edukacja:
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Zarządzania i Marketingu).

Przebieg kariery zawodowej:
2013 - obecnie Sama Energia Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2004 - obecnie KPML Investment & Business Consulting Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
2003 - 2004 Zachodni Fundusz Inwestycyjnym NFI S.A. - Dyrektor Inwestycyjny;
2002 - 2003 Private Equity Poland Sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny;
2000 - 2002 Dom Maklerski BZ WBK S.A.- Kierownik Zespołu Analiz;
1999 - 2000 Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne - Analityk portfela akcji;
1998 - 1999 Expandia Finance Polska S.A. - Analityk finansowy;
1995 - 1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy S.A - Analityk finansowy.

Członek Rad Nadzorczych:
2009 - obecnie Wikana S.A.
2007 - obecnie IndygoTech Minerals S.A.
2003 - obecnie Sanwil Holding S.A.
2002 - obecnie Famor S.A.
2002 - 2004 Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM S.A.,
2002 - 2004 Zakłady Automatyki POLNA S.A.
2002 - 2003 Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw BUMAR - FABLOK S.A.
2003 - 2003 Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A.

Według oświadczenia działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Misiaka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Pan Krzysztof Misiak nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Pan Krzysztof Misiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Piotr Zawiślak - Członek Rady Nadzorczej
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Edukacja:
Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowego studium dla doradców podatkowych w Centrum DOSKO w Łodzi z praktyką zagraniczną w DATEV Norymberga; posiada aplikację administracyjną

Przebieg pracy zawodowej:
od 1992 działalność gospodarcza w zakresie usług podatkowo-prawnych w ramach Biura Podatkowo-Prawnego w Zamościu, gdzie zajmuje się także usługami na rzecz spółek kapitałowych

Pełnione funkcje:
wielokrotnie członek zarządu lub komisji rewizyjnych różnych stowarzyszeń sportowych.

Według oświadczenia działalność wykonywana przez Pana Piotra Zawiślaka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Pan Piotr Zawiślak nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Pan Piotr Zawiślak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Barbara Lenart - Członek Rady Nadzorczej
powołana w skład Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej na podstawie art. 17 Statutu Spółki od dnia 01.03.2018

Wykształcenie:

09.2009 – 05.2014

Prawo i administracja, studia magisterskie Uniwersytet Jagielloński oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

09.2000 – 07.2004  Rachunkowość, Studia licencjackie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

 

Doświadczenie zawodowe:

01.2013 – aktualnie        Prezes Zarządu i komandytariusz, BLEUET Sp. z o.o. Sp.k.

10.2008 – aktualnie       Prowadzenie własnej działalności w zakresie doradztwa prawno-księgowego

01.2013 – 01.2017          Prezes Zarządu 2 M Sp. z o.o.

01.2013 – 01.2017          Prezes Zarządu KOSMED Sp. z o.o.

01.2013 – 12.2014          Prezes Zarządu Heatec.pl Sp. z o.o.

06.2009 – 05.2013          Członek Rady Nadzorczej Inweststar S.A.

06.2002 – 01.2013          Asystent działu prawnego Sobiesław Zasada S.A.

 

Według oświadczenia działalność wykonywana przez Panią Barbarę Lenart nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pani Barbara Lenart nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.

Pani Barbara Lenart nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Krzysztof Litwin , Przewodniczący Rady Nadzorczej
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej na podstawie art. 17 Statutu Spółki z dniem 13.10.2016

Wykształcenie:
2015-2016 - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Studia Podyplomowe - Executive Master of Business Administration
2014-2015 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studia Podyplomowe - Zarządzanie Gospodarką Odpadami
1977-1982 - Politechnika Szczecińska
Wydział Budowy Maszyn i Okrętów
Uzyskany Tytuł: Magister Inżynier Mechanik

Doświadczenie zawodowe:
2016- nadal PKP - Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.- Przewodniczący Rady Nadzorczej
2014- nadal - EKO-KRAS Sp. z o.o. w Kraśniku - Prezes Zarządu
2012-2013 - Własna działalność gospodarcza
2000-2012 - Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu, Prezes Zarządu-Dyrektor, Zastępca Dyrektora ds. technicznych
1999-2000 - Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Zamościu, Przewodniczący Rady Nadzorczej
1994-1999 - Własna działalność gospodarcza
1990-1994 - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Zamościu, Kierownik Działu Produkcji
1987-1989 - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Zamościu, Kierownik Wydziału Remontów Obrabiarek
1985-1987 - Państwowy Ośrodek Maszynowy w Zamościu, Technolog ds. produkcji
1984-1985 - Zamojska Spółdzielnia Mleczarska w Zamościu, Kierownik Działu Maszynowni
Chłodniczej
1983-1984 - Cukrownia KLEMENSÓW w Szczebrzeszynie, Zastępca Kierownika Działu Transportu

Według oświadczenia działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Litwina nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Pan Krzysztof Litwin nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Pan Krzysztof Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Makarczyk - Rodkiewicz, Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie; 1990-1994 - Liceum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:
1995-1998
Kurier w Banku Inicjatyw Gospodarczych (obecnie Bank Millenium),                                           
Młodszy referent ds. administracyjnych Dom Maklerski Banku Inicjatyw Gospodarczych (obecnie Dom Maklerski Millenium),                                           
Asystent maklera inwestycyjnego Dom Maklerski Banku Inicjatyw Gospodarczych (obecnie Dom Maklerski Millenium),
Asystent doradcy inwestycyjnego Dom Maklerski Banku Inicjatyw Gospodarczych (obecnie Dom Maklerski Millenium).
1998 - 1999 Dziennikarz giełdowy dziennika Prawo i Gospodarka.
1999-2000 Dziennikarz portalu finansowego Expander.
2000-2002 (marzec) Dziennikarz dziennika Puls Biznesu.
2003 - obecnie Włsściciel w Agencja PR/IR MakMedia Group (www.makmedia.pl).

Ponadto:
2002-2003 Rzecznik prasowy Wólczanka S.A.
2003-2004 Doradca Prezesa Zarządu PKN Orlen S.A.
2015 - 2016 Wspólnik portalu Akcjonariat.pl.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami działalność wykonywana przez Pana Michała Makarczyk - Rodkiewicz nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.
Pan Michał Makarczyk - Rodkiewicz nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A. Pan Michał‚ Makarczyk - Rodkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.