Dane identyfikujące spółkę

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna 
20-703 LUBLIN, ul. Cisowa 11

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data: 24.06.2002 r.
Numer rejestru: 0000119088

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki wg PKD zgodnie ze statutem jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych


NIP 795-020-06-97
REGON 650021906