Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 29.06.2022 roku powołała z tym samym dniem Pana Adama Buchajskiego na kolejną kadencję do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Adam Buchajski - Prezes Zarządu

Wykształcenie: wyższe techniczne, ukończony kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe:
1990 - do chwili obecnej właściciel firmy PHP Zambut, wytwarzającej surowce do produkcji obuwia, Zamość
1980 - 1990 Poczta Polska Telegraf i Telefon - Dyrekcja Wojewódzka Poczta Polska Telegraf i Telefon, Zamość - na stanowisku dyrektora
1975 - 1980 Urząd Telekomunikacyjny, Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny, Zamość - na stanowisku zastępcy dyrektora
2004 - 2005, 2007, 2008 - 2012, 2016 SANWIL HOLDING S.A. (SANWIL S.A.) - Członek Rady Nadzorczej
2004 - 2008 Członek RN LPBO S.A.
2009 - 2016 członek RN Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Spółka z o.o.
2009 - nadal Członek RN WIKANA S.A.
2012 - nadal Prezes Zarządu SANWIL HOLDING S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami działalność wykonywana przez Pana Adama Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Adam Buchajski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Buchajski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.