Zarząd spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 30.06.2016 roku powołała z dniem 01.07.2016 r. Pana Adama Buchajskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Adam Buchajski - Prezes Zarządu.

Wykształcenie: wyższe techniczne, ukończony kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe:
1990 - do chwili obecnej właściciel firmy PHP Zambut, wytwarzającej surowce do produkcji obuwia, Zamość
1980-1990 Poczta Polska Telegraf i Telefon - Dyrekcja Wojewódzka Poczta Polska Telegraf i Telefon, Zamość - na stanowisku dyrektora
1975-1980 Urząd Telekomunikacyjny, Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny, Zamość - na stanowisku zastępcy dyrektora
2004-2005, 2007, 2008 - 2012, 2016 SANWIL HOLDING S.A. (SANWIL S.A.) - Członek Rady Nadzorczej
2004 -2008 Członek RN LPBO S.A.
2009 - 2016 członek RN Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Spółka z o.o.
2009 - nadal Członek RN WIKANA S.A.
2012 - nadal Prezes Zarządu SANWIL HOLDING S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami działalność wykonywana przez Pana Adama Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Adam Buchajski nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A. Pan Adam Buchajski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.