Rada nadzorcza spółki

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SANWIL HOLDING S.A. z 28 czerwca 2018
Rada Nadzorcza Spółki w kadencji w latach 2018 - 2021 liczyć będzie 5 członków.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Krzysztof Litwin powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Barbara Lenart - powołana w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

Krzysztof Misiak - powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Michał Makarczyk - Rodkiewicz - powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Piotr Zawiślak - powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 21/VI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

Dane Członków Rady Nadzorczej w załączeniu.