Raporty bieżące

ROK 2021

1/2021 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku - 2021-01-27, 15:41

ROK 2020
28/2020 - Szacunkowe wyniki finansowe spółki zależnej za 3 kwartały 2020 roku - 2020-11-02, 18:15

27/2020 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A. - 2020-10-09, 19:31

26/2020 - Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów - 2020-10-06, 19:30
25/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego - 2020-09-21, 19:26

24/2020 - Informacja o umorzeniu postępowania sądowego w sprawie z powództwa przeciwko spółce zależnej Emitenta - 2020-08-18, 14:54

23/2020 - Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów - 2020-07-21, 18:22

22/2020 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 26.06.2020 r. - 2020-06-26, 13:30

21/2020 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 26.06.2020 r. - 2020-06-26, 13:29

Zał. nr 1 - Treść uchwał ZWZ SANWIL HOLDING S.A.

Zał. nr 2 - Zał. do Uchwały 14/VI/2020 ZWZ SANWIL HOLDIG S.A. 26.06.2020 r.

20/2020 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A. - 2020-06-25, 16:43

19/2020 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A. - 2020-06-05, 19:21

18/2020 - I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. - 2020-05-29, 20:18

Zał. nr 1 - Ogłoszenie o ZWZ SANWIL HOLDING S.A.

Zał. nr 2 - Projekty uchwał ZWZ SANWIL HOLDING S.A.

Zał. nr 3 - Polityka wynagrodzeń ZWZ SANWIL HOLDING S.A.

17/2020 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A. - 2020-05-27, 19:41

16/2020 - Otrzymanie sprostowania zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A. - 2020-05-26, 23:02

15/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku - 2020-05-26, 21:41

14/2020 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A. - 2020-05-25, 21:37

13/2020 - Stanowisko Emitenta w związku z pojawiającymi się informacjami, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji Spółki - 2020-05-22, 15:20

12/2020 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A. - 2020-04-30, 18:08

11/2020 - Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - 2020-04-28, 20:42

          Załącznik raportu - zawiadomienie

10/2020 - Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - 2020-04-21, 21:09

          Załącznik raportu - zawiadomienie

9/2020 - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok - 2020-04-08, 15:40

8/2020 - Stanowisko SANWIL HOLDING S.A. w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej - 2020-04-02, 14:09

7/2020 - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki - 2020-03-10, 16:04

Załącznik nr 1 - Jednolity tekst Statutu Spółki

6/2020 - Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem - 2020-03-05, 14:07

5/2020 - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A. - 2020-02-25, 12:54

4/2020 - Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A. Umorzenie akcji własnych - 2020-02-21, 08:22

3/2020 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku - 2020-01-30, 20:11

2/2020 - I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.01.2020 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 30.01.2020 r. - 30-01-2020, 19:55

Załącznik 1 - Treść podjętych uchwał przez NWZ

1/2020 - I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu spółki. - 2020-01-03, 18:10
           Załącznik 1 - Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 30.01.2020 r.

Załącznik 2 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.01.2020 r.

 

ROK 2019

14/2019 - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta - 2019-12-30

13/2019 - Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - 2019-12-23

          Załącznik raportu - zawiadomienie

12/2019 - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia - 2019-12-23

11/2019 - Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A. - 2019-11-22
             Załącznik raportu bieżącego Nr 11/2019 - Oferta

10/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 r. - 2019-11-18

9/2019 - Zawarcie aneksu do istotnej umowy - 2019-10-28

8/2019 - Zawarcie umowy pożyczki - 2019-09-30

7/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r. - 2019-09-19

6/2019 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SANWIL HOLDING S.A. - 2019-08-05

5/2019 - Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E - 2019-07-25

4/2019 - I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r.  II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2019 r. - 2019-06-28
              Załącznik Nr 1: Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r.

3/2019 - I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. - 2019-05-31
              Załącznik 1: Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 28.06.2019 r.
              Załącznik 2: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28.06.2019 r

2/2019 - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 - 2019-04-19

1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku - 2019-01-30

 

ROK 2018

13/2018 - Tekst jednolity statutu - 2018-11-30
             Załacznik - Tekst jednolity statutu Spółki

12/2018 - Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta - 2018-11-20

11/2018 - Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2018r. - 2018-09-19

10/2018 - Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję - 2018-06-29

9/2018 - I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r. - 2018-06-29
              Załącznik Nr 1 - Uchwały ZWZ podjęte w dniu 28.06.2018 r.
              Załącznik Nr 2 - Dane powołanych członków RN w dniu 28.06.2018 r.

8/2018 - I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki. - 2018-06-01
              Załącznik 1: Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 28.06.2018 r.
              Załącznik 2: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28.06.2018 r.

7/2018 - Informacja dot. skupu akcji Emitenta - 2018-06-01

6/2018 - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r. - 2018-04-27

5/2018 - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r. - 2018-04-17

4/2018 - Nabycie nieruchomości gruntowej - 2018-03-12

3/2018 - Powołanie członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. - 2018-03-01

2/2018 - Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej - 2018-02-16

1/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku - 2018-01-29

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.