Raporty bieżące

13/2018 - Tekst jednolity statutu - 2018-11-30
             Załacznik - Tekst jednolity statutu Spółki

12/2018 - Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta - 2018-11-20

11/2018 - Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2018r. - 2018-09-19

10/2018 - Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję - 2018-06-29

9/2018 - I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r. - 2018-06-29
              Załącznik Nr 1 - Uchwały ZWZ podjęte w dniu 28.06.2018 r.
              Załącznik Nr 2 - Dane powołanych członków RN w dniu 28.06.2018 r.

8/2018 - I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki. - 2018-06-01
              Załącznik 1: Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 28.06.2018 r.
              Załącznik 2: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28.06.2018 r.

7/2018 - Informacja dot. skupu akcji Emitenta - 2018-06-01

6/2018 - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r. - 2018-04-27

5/2018 - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r. - 2018-04-17

4/2018 - Nabycie nieruchomości gruntowej - 2018-03-12

3/2018 - Powołanie członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. - 2018-03-01

2/2018 - Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej - 2018-02-16

1/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku - 2018-01-29