Raporty bieżące

ROK 2019

8/2019 - Zawarcie umowy pożyczki - 2019-09-30

7/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r. - 2019-09-19

6/2019 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SANWIL HOLDING S.A. - 2019-08-05

5/2019 - Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E - 2019-07-25

4/2019 - I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r.  II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2019 r. - 2019-06-28
              Załącznik Nr 1: Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r.

3/2019 - I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. - 2019-05-31
              Załącznik 1: Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 28.06.2019 r.
              Załącznik 2: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28.06.2019 r

2/2019 - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 - 2019-04-19

1/2019 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku - 2019-01-30

 

ROK 2018

13/2018 - Tekst jednolity statutu - 2018-11-30
             Załacznik - Tekst jednolity statutu Spółki

12/2018 - Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta - 2018-11-20

11/2018 - Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2018r. - 2018-09-19

10/2018 - Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję - 2018-06-29

9/2018 - I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r. - 2018-06-29
              Załącznik Nr 1 - Uchwały ZWZ podjęte w dniu 28.06.2018 r.
              Załącznik Nr 2 - Dane powołanych członków RN w dniu 28.06.2018 r.

8/2018 - I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu Spółki. - 2018-06-01
              Załącznik 1: Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 28.06.2018 r.
              Załącznik 2: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28.06.2018 r.

7/2018 - Informacja dot. skupu akcji Emitenta - 2018-06-01

6/2018 - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r. - 2018-04-27

5/2018 - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r. - 2018-04-17

4/2018 - Nabycie nieruchomości gruntowej - 2018-03-12

3/2018 - Powołanie członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. - 2018-03-01

2/2018 - Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej - 2018-02-16

1/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku - 2018-01-29