Dobre praktyki GPW

Jako spółka publiczna, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy się do zbioru zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych". Jeśli zdarzyłoby się, że którakolwiek z zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" zostanie przez nas naruszona, przekazujemy wówczas do publicznej wiadomości raport bieżący na ten temat. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, co roku publikujemy raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w SANWIL HOLDING S.A. Raport ten jest częścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z dany rok obrotowy, czyli jest częścią rocznego sprawozdania finansowego.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.