Informacja dot. scalenia akcji (2015-03-09)

Zarząd Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wniosek o zawieszenie na okres od dnia 17 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. (włącznie) notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Emitenta istniejących
pod kodem ISIN: PLSANWL00012 w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki.

Jednocześnie Zarząd Sanwil Holding S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), wniosek o przeprowadzenie w dniu 30 marca 2015 r. scalenia akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSANWL00012 w liczbie 50.117.250, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w stosunku 6:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLSANWL00012 zarejestrowanych będzie 8.352.875 akcji o wartości nominalnej 60 (sześćdziesiąt) groszy każda.

Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest na dzień 31 marca 2015 r.
Zarząd Emitenta informuje, iż na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 4 uchwały nr 4/IX/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie "w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki wynikającej ze scalenia akcji" ("Uchwała"), wyznaczył dzień referencyjny, tj. dzień według stanu na który zostanie ustalona liczba
akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, a które zostaną zamienione na odpowiednią liczbę akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy), na 23 marca 2015 r. ("Dzień Referencyjny").

Zarząd Emitenta niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, stanowiła sześć lub wielokrotność liczby sześć. Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące tzw. resztówki scaleniowe.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.