Informacja dot. scalenia akcji - aktualizacja (2015-03-11)

Informacja dla inwestorów dot. scalenia akcji - aktualizacja

W nawiązaniu do komunikatu nr 4/2015 z dnia 9.03.2015 r. Zarząd Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub ?Spółka?) informuje, że w celu uniknięcia ujęcia Spółki na Liście Alertów, po uprzednim uzgodnieniu powyższego z GPW S.A. i KDPW S.A., Zarząd Spółki skorygował harmonogram scalenia akcji i w dniu 11 marca 2015 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") skorygowany wniosek o zawieszenie na okres od dnia 12 marca 2015 r. do dnia 25 marca 2015 r. (włącznie) notowań akcji na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Emitenta istniejących pod kodem ISIN: PLSANWL00012, w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki.

Jednocześnie Zarząd Sanwil Holding S.A. informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), skorygowany wniosek o przeprowadzenie w dniu 25 marca 2015 r. scalenia akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSANWL00012 w liczbie 50.117.250, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w stosunku 6:1.

W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLSANWL00012 zarejestrowanych będzie 8.352.875 akcji o wartości nominalnej 60 (sześćdziesiąt) groszy każda.

Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest na dzień 26 marca 2015 r.

Zarząd Emitenta informuje, iż na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 4 uchwały nr 4/IX/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie "w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki wynikającej ze scalenia akcji" ("Uchwała"), wyznaczył dzień referencyjny, tj. dzień według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, a które zostaną zamienione na odpowiednią liczbę akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy), na 18 marca 2015 r. ("Dzień Referencyjny").
Zarząd Emitenta niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, stanowiła sześć lub wielokrotność liczby sześć.
Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące tzw. resztówki scaleniowe.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.