Uchwała Zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A. (2015-03-16)

SANWIL HOLDING S.A. informuje, iż otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały nr 160/15 z dnia 16 marca 2015 r. w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A. o następującej treści:

Uchwała Nr 160/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 16 marca 2015 r.
§ 1
Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki SANWIL HOLDING S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki SANWIL HOLDING S.A. z 0,10 zł (dziesięć groszy) na 0,60 zł (sześćdziesiąt złoty), dzień 25 marca 2015 r. jako dzień wymiany 50.117.250 (pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji spółki SANWIL HOLDING S.A. oznaczonych kodem PLSANWL00012 na 8.352.875 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji spółki SANWIL HOLDING S.A. o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.
§ 2
Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 187 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla dokonania wymiany, o której mowa w § 1, jest dzień 18 marca 2015 r.
§ 3
Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, o której mowa w § 1, kodem PLSCOPK00012 oznaczonych będzie 8.352.875 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji spółki SANWIL HOLDING S.A. o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.