Archiwum raportów bieżących 2005 r.

38/2005 - Otrzymanie informacji o możliwości nabycia znacznego pakietu akcji - 2005-12-08

37/2005 - Nowe regulacje pracownicze - 2005-12-01

36/2005 - Uruchomienie nowej linii technologicznej - 2005-11-28

35/2005 - Rejestracja przez Sąd zmiany nazwy Spółki - 2005-11-14

34/2005 - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 3 kwartał 2005 r. - 2005-10-28

33/2005 - Treść Uchwał powziętych przez NWZA w dniu 12.10.2005 r. Dokonane zmiany w statucie. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 12.10.2005 r. - 2005-10-12

32/2005 - Uruchomienie nowej linii technologicznej - 2005-10-05

31/2005 - Treść projektów Uchwał na NWZA - 2005-10-03

30/2005 - Przyczyny odstąpienia od oferty - 2005-09-30

29/2005 - Porządek obrad i termin NWZA oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki - 2005-09-08

28/2005 - Uruchomienie nowej linii technologicznej - 2005-08-19

27/2005 - Zmiany w treści prospektu - 2005-08-17

26/2005 - Umowa o wpółpracy z projektantem - 2005-08-08

25/2005 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. - 2005-06-30

24/2005 - Odstąpienie od przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych. - 2005-06-29

23/2005 - Podjęcie przez Zarząd Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2005 Zarządu z dnia 10 stycznia 2005 r. - 2005-06-24

22/2005 - Nowe projekty inwestycyjne. - 2005-06-17

21/2005 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2005 r. - 2005-06-09

20/2005 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. - 2005-06-09

19/2005 - Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta. - 2005-06-09

18/2005 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 09 czerwca 2005 r. - 2005-06-09

17/2005 - Treść projektów uchwał na ZWZA oraz sprawozdanie RN z wyników oceny. - 2005-05-31

16/2005 - Nabycie akcji spółki przez osobę nadzorującą Emitenta. - 2005-05-30

15/2005 - Uzupełnienie do Raportu rocznego SA-R 2004 przekazanego w dniu 06.05.2005 r. - 2005-05-25

14/2005 - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2005 r. - 2005-05-10

13/2005 - Porządek obrad i temin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - 2005-05-06

12/2005 - Termin przekazania raportu rocznego SA-R/2004. - 2005-05-04

11/2005 - Odwołanie i powołanie osób zarządzających Emitenta. - 2005-04-20

10/2005 - Korekta informacji dodatkowej raportu kwartalnego SA-Q/IV/2004 przekazanego w dniu 11.02.2005 r. - 2005-04-14

9/2005 - Zmiany w Zarządzie Sanwil S.A. - 2005-03-15

8/2005 - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy - 2005-03-15

7/2005 - Korekta komentarza raportu kwartalnego SA-Q/IV.2004 przekazanego w dniu 11.02.2005 r. - 2005-02-11

6/2005 - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy - 2005-02-02

5/2005 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 roku. - 2005-01-28

4/2005 - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy - 2005-01-13

3/2005 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - 2005-01-11

2/2005 - Podjęcie przez Zarząd Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału - 2005-01-11

1/2005 - Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta - 2005-01-07

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.