Archiwum raportów bieżących 2012 r.

26/2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - 2012-12-05

25/2012 - Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych - 2012-11-30

24/2012 - Ogłoszenie przez Sąd upadłości Spółki zależnej z możliwością zawarcia układu - uzupełnienie - 2012-11-14

23/2012 - Ogłoszenie przez Sąd upadłości Spółki zależnej z możliwością zawarcia układu - 2012-11-09

22/2012 - Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. - 2012-09-25

21/2012 - Zmiany w Zarządzie SANWIL HOLDING S.A. - 2012-09-25

20/2012 - Wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu spółki zależnej - 2012-08-24

19/2012 - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej - 2012-07-24

18/2012 - Zakaz wszczęcia postępowania naprawczego dla Spółki zależnej - 2012-07-24

17/2012 - Postanowienie sądu dot. oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia - 2012-07-12

16/2012 - Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego spółki zależnej - 2012-07-07

15/2012 - Rejestracja przez Sąd zmiany statutu - 2012-07-03

14/2012 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 27.06.2012 r. - 2012-06-28

13/2012 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27.06.2012 r. - 2012-06-28

12/2012 - I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. - 2012-05-31

11/2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - 2012-05-31

10/2012 - Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2011 r. - 2012-05-18

9/2012 - Postanowienie Sądu w sprawie powództwa o uchylenie uchwały NWZ Spółki - 2012-04-30

8/2012 - Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały NWZ Spółki - 2012-04-23

7/2012 - Tekst jednolity statutu spółki - 2012-03-28

6/2012 - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej - 2012-03-21

5/2012 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Sanwil Holding S.A. w dniu 15.03.2012r. - 2012-03-15

4/2012 - I. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 15.03.2012 r. II. Dokonane zmiany w statucie. - 2012-03-15

3/2012 - I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. II. Treść projektów uchwał na NWZA. III. Proponowane zmiany statutu spółki. - 2012-02-17

2/2012 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku - 2012-01-26

1/2012 - Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Walnego Zgromadzenia - 2012-01-26

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.