Archiwum raportów bieżących 2017 r.

20/2017 - Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności - 2017-11-10

19/2017 - Zmiany w Radzie Nadzorczej Sanwil Holding S.A. - 2017-10-19

18/2017 - Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW - 2017-10-04

17/2017 - Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta - 2017-09-01
                Załącznik - Tekst jednolity statutu

16/2017 - Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta - 2017-06-30

15/2017 - I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2017 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2017 r.- 2017-06-28
                Załącznik Nr 1 - Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 28.06.2017 r.

14/2017 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - 2017-06-10

13/2017 - I. Zwołanie ZWZ. II. Treść projektów Uchwał na ZWZ. III. Proponowane zmiany statutu spółki. - 2017-06-01
                Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ na dzień 28.06.2017 r.
                Załącznik Nr 2 - Projekty Uchwał na ZWZ w dniu 2017.06.28

12/2017 - Sprzedaż akcji spółki zależnej Darszba S.A. - 2017-05-30

11/2017 - Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 08 maja 2017 r. przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie - 2017-05-26

10/2017 - Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2016 r. - 2017-04-21

9/2017 - Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta - aktualizacja - 2017-03-15

8/2017 - Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta - 2017-03-04

7/2017 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta -2017-02-23

6/2017 - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta - 2017-02-10

5/2017 - Emisja akcji serii E Spółki – wydanie akcji - 2017-02-09

4/2017 - Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - 2017-02-06
              Załącznik do raportu nr 4/2017 - powiadomienie

3/2017 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku - 2017-01-23

2/2017 - Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - 2017-01-20
              Załącznik do raportu nr 2/2017 - powiadomienie

1/2017 - Emisja akcji serii E Spółki aktualizacja - 2017-01-09

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.