Archiwum raportów bieżących 2009 r.

37/2009 - Informacja dotycząca transakcji zawartych z użyciem instrumentów pochodnych w 2008 r. - 2009-12-31

36/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 30.11.2009 - 2009-12-09

35/2009 - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w Spółce zależnej od Emitenta - 2009-11-30

34/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 30.10.2009 - 2009-11-09

33/2009 - Nabycie aktywów o znacznej wartości - 2009-10-19

32/2009 - Informacja o złożeniu wniosku o zawieszenie notowań - 2009-10-13

31/2009 - Rejestracja przez sąd nowej wartości nominalnej i ilości akcji Emitenta - 2009-10-13

30/2009 - Informacja dla akcjonariuszy dot. zawieszenia notowań - 2009-10-02

29/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 30.09.2009 - 2009-10-02

28/2009 - Informacja dla inwestorów dot. scalenia akcji - 2009-09-25

27/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 31.08.2009 - 2009-09-08

26/2009 - I. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 02.09.2009 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Wykaz akcjonariuszy posiadjących co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 02.09.2009 r. - 2009-09-03

25/2009 - I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. II. Treść projektów uchwał na NWZA - 2009-08-07

24/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 31.07.2009 - 2009-08-04

23/2009 - Aktualizacja terminarza raportów finansowych w roku 2009 - 2009-08-04

22/2009 - Informacja dotycząca działao Spółki celem zapobieżeniu wysokiej zmienności kursu akcji Emitenta - 2009-07-30

21/2009 - Sprostowanie do skonsolidowanego raportu rocznego RS/2008 - 2009-07-23

20/2009 - Nabycie aktywów o znacznej wartości - 2009-07-09

19/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 30.06.2009 - 2009-07-07

18/2009 - I. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25.06.2009 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 25.06.2009 r. - 2009-06-25

17/2009 - Treść projektów uchwał na ZWZA - 2009-06-05

16/2009 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych - 2009-06-04

15/2009 - Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2009-06-03

14/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 29.05.2009 - 2009-06-03

13/2009 - Korekta raportu rocznego R/2008 i RS/2008 - 2009-06-03

12/2009 - Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2008 r. - 2009-05-11

11/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 30.04.2009 r. - 2009-05-11

10/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 31.03.2009 r. - 2009-04-02

9/2009 - Zmiana stałych dat przekazywania raportów okresowych w 2009 roku - 2009-03-16

8/2009 - Nabycie obligacji skarbowych - 2009-03-09

7/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 27.02.2009 r. - 2009-03-05

6/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 30.01.2009 r. - 2009-02-19

5/2009 - Zawarcie umowy lokaty terminowej - 2009-02-06

4/2009 - Terminarz raportów okresowych w 2009 r. oraz zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 r - 2009-01-30

3/2009 - Zmiana celów emisji akcji serii C - 2009-01-21

2/2009 - Wycena opcji walutowych na dzień 31.12.2008 r. - 2009-01-07

1/2009 - Zmiany w Zarządzie SANWIL HOLDING S.A. - 2009-01-02

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.