Archiwum raportów bieżących 2008 r.

42/2008 - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w Spółce zależnej od Emitenta - 2008-12-17

41/2008 - Zbycie aktywów o znacznej wartości - 2008-10-31

40/2008 - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2008 - 2008-10-31

39/2008 - Proces przejęcia akcji spółki prowadzącej działalność na terenie UE - 2008-10-23

38/2008 - Proces przejęcia akcji spółki hiszpańskiej - 2008-10-10

37/2008 - Rejestracja przez Sąd zmiany nazwy Spółki - 2008-10-07

36/2008 - Zarejestrowanie nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 100% zależnej od SANWIL Spółka Akcyjna - 2008-10-03

35/2008 - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2008 - 2008-09-16

34/2008 - I. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 11.09.2008 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 11 września 2008 r. - 2008-09-11

33/2008 - Zmiana nazwy audytora Emitenta - 2008-08-29

32/2008 - Proces przejęcia akcji spółki hiszpańskiej - 2008-08-27

31/2008 - I. Porządek obrad i termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. II. Treść projektów uchwał na WZA. - 2008-08-06

30/2008 - Założenie spółki International Polymer Center Sp. z o.o. - 2008-06-19

29/2008 - I. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 13.06.2008 r. II. Powołanie osób nadzorujących Emitenta na nową kadencję. III. Dokonane zmiany w statucie. IV. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 13 czerwca 2008 r. - 2008-06-13

28/2008 - Nabycie aktywów o znacznej wartości - 2008-06-13

27/2008 - Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej - 2008-06-13

26/2008 - Treść projektów uchwał na ZWZA - 2008-06-04

25/2008 - Zawiadomienie o opóźnieniu przekazania informacji - 2008-05-31

24/2008 - Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2007 r. - 2008-05-30

23/2008 - Wydatkowania części środków z emisji akcji serii C - 2008-05-30

22/2008 - Rejestracja papierów wartościowych w KDPW - 2008-05-29

21/2008 - Ostatni dzień notowania PDA oraz data wprowadzenia do obrotu akcji serii C - 2008-05-29

20/2008 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych - 2008-05-28

19/2008 - Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą - 2008-05-28

18/2008 - Termin przekazania raportu rocznego za 2007 r. jednostkowego i skonsolidowanego - 2008-05-27

17/2008 - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i tekst jednolity Statutu Spółki. - 2008-05-08

16/2008 - Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2008-05-08

15/2008 - Podpisanie umowy o współpracy handlowej. - 2008-04-02

14/2008 - Zawiadomienie o opóźnieniu przekazania informacji. - 2008-03-31

13/2008 - Korekta informacji dodatkowej skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr/4/2007 przekazanego w dniu 14.02.2008 r. - 2008-03-28

12/2008 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii C - 2008-03-13

11/2008 - Zatwierdzenie przez KNF Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji serii C - 2008-03-11

10/2008 - Rejestracja w KDPW praw do akcji serii C SANWIL S.A. - 2008-03-10

09/2008 - Nabycie praw do akcji serii C SANWIL S.A. - 2008-03-07

08/2008 - Zakończenie subskrypcji akcji serii C - 2008-03-06

07/2008 - Przydział akcji nowej emisji serii C oferowanych w drodze oferty publicznej - 2008-03-05

06/2008 - Zatwierdzenie przez KNF Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji serii C - 2008-02-20

05/2008 - Otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurecyjności Przedsiębiorstw - 2008-02-13

04/2008 - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emintenta przez KNF - 2008-02-06

03/2008 - Terminarz raportów okresowych - 2008-01-31

02/2008 - Nabycie praw poboru do akcji serii C SANWIL S.A. - 2008-01-07

01/2008 - Zbycie praw poboru do akcji serii C SANWIL S.A. - 2008-01-07

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.