Terminarz raportów okresowych 2011 r.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 260) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2011:

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- IV kwartał 2010 - 01.03.2011 r.
- I kwartał 2011 - 16.05.2011 r.
- III kwartał 2011 - 14.11.2011 r.

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym
za I półrocze 2011 - 31.08.2011 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2010 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu - 29.04.2011 r.

Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2011 roku.

Na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.