Terminarz raportów okresowych 2020 r.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018  roku  w  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów  wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za  równoważne  informacji  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 757 z 2018 r. z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2020:       

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:    

-I kwartał 2020               -29.05.2020 r.   

-III kwartał 2020              -27.11.2020 r.       

Skonsolidowany  raport  półroczny  wraz  z  półrocznym  skróconym  sprawozdaniem  finansowym  za I półrocze 2020  -25.09.2020 r.       

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2019 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu  - 20.05.2020 r.     

Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca  2018  roku  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2019 r.  i za II kwartał 2020 r.      

Na  podstawie  §  62  ust.  1  i  3  Rozporządzenia,  Zarząd  SANWIL  HOLDING  S.A.  oświadcza,  że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny,  będą  zawierały  odpowiednio  kwartalną  informację  finansową  i  półroczne  skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.      

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.