Terminarz raportów okresowych 2018 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku                                                                                                                                          

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 260 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2018:     

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:   
- I kwartał 2018 - 30.05.2018 r.  
- III kwartał 2018 - 29.11.2018 r.     

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym  za I półrocze 2018 - 01.10.2018 r.     

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu - 29.04.2018 r.     

Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2017 r.  i za II kwartał 2018 r.    

Na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.                                                                                                                                             

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.