Terminarz raportow okresowych 2019 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku                                                 

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018  roku  w  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów  wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za  równoważne  informacji  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 757 z 2018 r. z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2019:       

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:    

- I kwartał 2019               - 30.05.2019 r.   

- III kwartał 2019             - 21.11.2019 r.       

 

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym 
za I półrocze 2019           - 30.09.2019 r.       

 

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2018 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu                                     

                                     - 30.04.2019 r.      

 

Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2018 r.  i za II kwartał 2019 r.      

Na  podstawie  §  62  ust.  1  i  3  Rozporządzenia,  Zarząd  SANWIL  HOLDING  S.A.  oświadcza,  że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny,  będą  zawierały  odpowiednio  kwartalną  informację  finansową  i  półroczne  skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.      

 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.                                                                                                                                                                                             

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.