Terminarz raportów okresowych 2016 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku           
       
Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 260) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2016:    
Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:  
- IV kwartał 2015 – 29.02.2016 r.  
- I kwartał 2016 - 13.05.2016 r.  
- III kwartał 2016 - 14.11.2016 r.    

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym  za I półrocze 2016 - 31.08.2016 r.    

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2015 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu - 25.04.2016 r.    

Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2016 roku.   

Na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.    

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.