Terminarz raportów okresowych 2012 r.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr
33 poz. 260) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia
terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2012:

Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- IV kwartał 2011 ? 29.02.2012 r.
- I kwartał 2012 - 15.05.2012 r.
- III kwartał 2012 - 14.11.2012 r.

Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I
półrocze 2012 - 31.08.2012 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2011 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu - 30.04.2012 r.

Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2012
roku.

Na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.