Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2015 r.

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie ("NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

W załączeniu (poniżej) pełna treść ogłoszenia dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponowane zmiany statutu oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał na NWZ.

Ogłoszenie dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informacje dot. NWZ, proponowane zmiany statutu

Projekty uchwał na NWZ w dniu 26.06.2015 r.

Formularze pełnomocnictw dot. Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce SANWIL HOLDING S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2015 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.