Zwołanie NWZ na dzień 30.01.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

Poniżej zamieszczona jest treść ogłoszenia dot. zwołania NWZ na dzień 30 stycznia 2020 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu Spółki oraz projekty uchwał na NWZ.

Proponowane  zmiany statutu  przedstawione  zostały  w  załączniku  Nr  2 w projektach uchwał nr 5/I/2020 i 7/I/2020 do raportu bieżącego 1/2020 r. i poniżej.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 30.01.2020 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.01.2020 r.

Ilość akcji i głosów na NWZ

Formularz pełnomocnictwa - podmiot

Formularz pełnomocnictwa - osoba fizyczna

 

Materiały pomocnicze dot. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie >>

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.