Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2021 r.

Raport bieżący nr:      2/2021
Data sporządzenia:    2021-06-02

Temat: I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000119088, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin).

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania ZWZ na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ  [.pdf]

Projekty uchwał  [.pdf]

Sprawozdanie o wynagrodzeniach  [.pdf]

Raport z oceny  [.pdf]

Informacja o liczbie akcji  [.pdf]

Formularze pełnomocnictw  [.pdf]

Podjęte uchwały [.pdf]

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.