Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000119088 (dalej również: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 1, § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godzinie 1000 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Pluty w Lublinie przy ul. Chopina 14.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2020 r.

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 26.06.2020 r.

Polityka wynagrodzeń SANWIL HOLDING S.A.

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularze pełnomocnictw

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.